در این روش از امواج فراصوتی برای آشکارسازی عیوب و تعیین محل آنها استفاده میشود. امواج فراصوتی خصوصیاتی مانند نور مرئی دارند و میتوانند باز تابیده، متمرکز و شکسته شوند. این امواج هنگام عبور از سطح مشترک بین دو محیط باز تابیده میشوند. واین ویژگی، اساس بازرسی فراصوتی است. به طوری که در صورت وجود هر گونه ناپیوستگی در قطعه، بخشی از امواج فرا صوتی بازتابیده شده و با بررسی امواج بازتابیده شده میتوان به وجود و محل ناپیوستگی ها پی برد.کاربرد آن در بازرسی و کنترل خوردگی خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار از روی رنگ که از نظر بروز عیوب و انواع خوردگیها از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *