مشاوره در بهبود عملکرد سیستمهای تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی:

با گسترش روزافزون جمعیت و فعالیتهای شهری، کشاورزی و صنعتی، مصرف آب و به دنبال آن تولید فاضلاب و پساب افزایش یافته است، تخلیه این فاضلابها به محیط زیست و آلودگی ناشی از آن از دغدغه ها و چالش های اساسی اکثر جوامع بشری میباشد. امروزه دفع پساب های صنعتی از مسائل روز محیط زیستی جوامع توسعه یافته ای نظیر اروپا بوده به طوری که قوانین سخت گیرانه ای برای برخی از صنایع وضع شده است  و آنها را وادار به رعایت  استاندارد های سخت گیرانه محیط زیستی کرده است.

فاضلاب تصفیه نشده حاوی مقادیر زیادی مواد آلی، میکروارگانیسمهای بیماری زا، فلزات سنگین، ترکیبات سمی و موادمغذی )نیتروژن و فسفر)است از این رو فاضلاب مخاطرات بهداشتی و پیامدهای مخرب زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت و باید فوراً از منابع تولید، جمع آوری و منتقل شده و قبل از دفع نهایی بطور مناسب تصفیه گردد. از این رو توجه به حذف آلاینده های موجود در فاضلاب و رساندن کیفیت آن به کیفیت قابل تخلیه در محیط زیست بدون داشت اثر سوء از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. از طرفی با ارتقاء سطح بهداشت و پیچیده تر شدن فرایندهای تولیدی و صنعتی در جوامع نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی با کیفیت مناسب و تامین آب مورد نیاز صنایع مختلف بیش از پیش افزایش یافته است .

 این شرکت با کادری علمی و اجرایی با هدف تصفیه آب و فاضلاب و کمک به حفظ محیط زیست جهت رسیدن به محیطیعاری از آلودگی فعالیت مینماید. کارشناسان این شرکت با تجربه چندین ساله به عنوان مجموعهای پیشرو، آماده خدمت رسانیبه صنعت کشور میباشند

 مشاوره در حوزه مدیریت پسماند:

حجم انبوه و تنوع زباله ها و پسماندهای تولید شده در نقاط شهری و صنعتی برنامه ریزان مربوطه را ناگزیر به سمت مدیریت اصولی و صحیح دفع زباله و پسماندها سوق داده است. به مواد جامد، مایع (غیراز فاضلاب)و گاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی میشود پسماند گویند و به پنج دسته عادی، بیمارستانی،ویژه، کشاورزی و صنعتی قابل تقسیم میباشد که برنامه ریزی جهت کاهش تولید، دفع و امحا هر یک از آنها نیاز به شرایط خاصی دارد . قانون مدیریت پسماند که در ۱۳۸۳ به تسویب رسید دست اندرکاران را موظف ساخت تا نسبت به تدوین برنامه های جامع مدیریتی جهت پسماندهای تولیدی اقدام نمایند. مدیریت پسماند به معنی اتخاذ تصمیمات و فراهم نمودن امکانات جهت کاهش میزان تولید پسماند از طریق به کارگیری الگوی صحیح مصرف جهت تفکیک، جمع آوری و دفع آنها میباشد تدوین برنامه جامع و اجرای صحیح مدیریت پسماند در واحدهای صنعتی با توجه به سخت گیری های محیط زیستی حال حاضر همواره از دغدغه های اصلی مدیریت واحدها محسوب میشود لذا اجرای یک سیستم مدیریتی مناسب و بهینه و ارائه راهکارهای اجرایی و کنترلی با استفاده از مشاوران زیست محیطی با تجربه امکانپذیر خواهد بود . شرکت تلاشگران سبزاندیش محیط، به عنوان یکی از شرکتهای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست، آمادگی خود را درزمینه مشاوره زیست محیطی و رفع دغذغه های این حوزه برای تمامی تولید کنندگان و صاحبان صنایع مختلف اعلام داشته و مشتاق همکاری در مشاوره و اجرای پروژههای مدیریت پسماند می باشد.

طراحی و ساخت سیستمهای کاهش و کنترل آلایندههای هوا:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید محصولات جدید تنوع و پیچیدگی آلایندهها در صنایع نیز افزایش یافته و از اینرو می بایست با توجه به نیاز صنایع مختلف نسبت به کاهش و حذف آلاینده های زیست محیطی حاصل از منابع ثابت اقدام نمود. پیچیده تر شدن نوع آلاینده ها سیستمهای کاهش آلایندگی متنوع و کارا تر را طلب میکند . طراحی و ساخت سیستمهای کاهش و کنترل آلاینده های زیست محیطی و بهینه سازی سیستمهای تصفیه هوا از قبیل سیستمهای تهویه، سیکلون، بگ فیلتر، الکترو فیلتر، اسکرابر و … و همچنین اصلاح فرآیند منابع ثابت آلودگی مانند دودکشهای صنایع از جمله فعالیتهایی است توسط شرکت در بخش مهندسی انجام میپذیرد.